Houtrakpolder

19920101 Nieuwjaarskaart 1992 Burgemeester FJA IJsselmuiden

Amsterdam met burg. Van Thijn als Rupsje Nooitgenoeg
(Nieuwjaarskaart 1992 van het gemeentebestuur van HenS)

Houtrak haven? 

Amsterdam wil meer huizen bouwen en hun haven uitbreiden. De plannen hiervoor begonnen al omstreeks 1960. 
Oude havengebieden worden gesloten en naar de buitengrens van de gemeente verplaatst. Op het voormalige havengebied worden dan huizen gebouwd. Dit is een doorgaand proces. Ook de anexatie van Ruigoord en omgeving lag hieraan ten grondslag. De bedoeling van Amsterdam is om de haven verder op te schuiven naar de Houtrakpolder zodat er meer woningen gebouwd kunnen worden in het vrijkomende gebied tussen de (verplaatste) haven en de stad. 

Hier onder een knipselverzameling over de Houtrakpolder. 


© Dorpsvereniging Haarlemmerliede en Spaarnwoude / Chris Buzink 2017 - 2022