Ons dorp,
grenzen in verleden, heden en toekomst

Over het ontstaan van de gemeente Haarlemmerliede,en Spaarnwoude, over zijn groei en zijn krimp en uiteindelijk zijn fusie met de gemeente Haarlemmermeer. 


Deze website bevat een verzameling knipsels over (voornamelijk) de dorpen Haarlemmerliede en Spaarnwoude. 

Hoewel de verschillende annexatie-plannen elkaar overlappen, is de indeling van de knipsels op volgorde van datum. 

Maar eerst een stukje geschiedenis. 


Ontstaan, groei en krimp

Tot de verovering van Nederland door Napoleon in 1795 bestonden er geen gemeenten. Het land was een lappendeken van steden, ambachten en heerlijkheden die allen erg zelfstandig opereerden. 

Er volgden onder de Fransen diverse bestuurlijke reorganisaties, maar die werden na het vertrek van de Fransen vaak weer teruggedraaid. Daarna volgde een hele rits met voorstellen tot samenvoegingen die mislukten of niet doorgingen. 

De Gemeentewet van 1851 bracht pas echt verandering door de mogelijkheid van ingrijpen van bovenaf. Een overzicht: 

1857 - Samenvoeging van Haarlemmerliede en Spaarnwoude tot de nieuwe gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude. 

1963 - Zuid-Schalkwijk en Houtrijk en Polanen (Halfweg) worden toegevoegd aan de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude. 

18630713-NwAmsterdamsHandelsEnEffectenblad Vereniging de gemeenten

1963 - Afsplitsing van Nieuwerkerk (onderdeel van Houtrijk en Polanen), dat bij Sloten gevoegd werd. 

1876 - Uitbreiding met de Houtrakpolder en een stukje van de Grote IJpolder na de drooglegging het IJ. 

1927 - Annexatie door Haarlem van de Waarder polder en delen van de Veerpolder, de Zuiderpolder en de Romolenpolder. 

1963 - Annexatie door Haarlem van Zuid-Schalkwijk, Noord-Schalkwijk en de overige delen van de Veerpolder, de Zuiderpolder en de Romolenpolder. 

1997 - Annexatie door Amsterdam van het oostelijke deel van de Houtrakpolder, inclusief Ruigoord. 

2019 - De gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude fuseert met de gemeente Haarlemmermeer en houd na 155 jaar op te bestaan. 

Tip: Veel hierover is te lezen in hoofdstuk 5 van het boek 'Haarlemmerliede en Spaarnwoude, van Veenwildernis tot wonen in het groen' (1918, Frank van der Pol)


Toekomst

Een oude bekende is weer op oorlogspad. De gemeente Amsterdam, haar havenbedrijf en het samenwerkingsorgaan NZKG (Noordzeekanaalgebied) hebben allen in het toekomstvisies de mogelijkheid opgenomen om een haven aan te leggen in de Houtrakpolder, tussen de huidige gemeentegrens (Machineweg) en Zijkanaal-C bij Spaarndam. 
De gemeente Haarlemmermeer en de dorpsvertegenwoordigingen in het gebied verzetten zich tegen deze planvorming. 


deze website is gemaakt door de Dorpsverenging van Haarlemmerliede en Spaarnwoude

www.dorpsvereniging.nl


© Dorpsvereniging Haarlemmerliede en Spaarnwoude / Chris Buzink 2017 - 2021